Get Adobe Flash player

TİYATRO

Tlos Tiyatrosu, caveasının hemen üst ortasında yer alan tapınak mimarisi ile Anadolu tiyatroları içerisinde önemli bir yere sahiptir. Yapının bu önemi bitkisel ve figürlü kabartmalarla görkemli hale getirilen sahne binasıyla da vurgulanmıştır. Ele geçen yazıtlar ve mimari bezemeler yardımıyla tiyatronun Roma Döneminde pek çok defa tamirat geçirdiği bilinmektedir. Ancak tiyatronun genel mimari yapısı ve Erken Roma Dönemine tarihlenen en erken tamirat yazıtı Tlos tiyatrosunun ilk evresinin Roma Dönemi öncesine gittiğini göstermektedir. Tlos Tiyatrosu için önerilen bu erken tarihleme, tiyatronun kuzey ana girişi önünde ortaya çıkartılan ve M.Ö. 3. yüzyıla tarihlenen heykel altlığı ile de desteklenmektedir.

Özgün mimari formuyla Anadolu tiyatroları içerisinde önemli bir konuma sahip Tlos Tiyatrosu, ilk kez 2007 yılında başlanılan kazı çalışmalarıyla günışığına çıkarılmaya çalışılmıştır. Uzun yıllar boyunca kendi kaderine terk edilen yapının iç ve dış kısmı bir ormana dönüştüğünden, ancak yoğun bir bitki temizliği ardından kazı çalışmalarına geçilebilmiştir. Yapılan çalışmalarda öncelikle oturma sıralarının bulunduğu alanın (Cavea) üzerinde yer alan akıntı toprak ve yapı bloklarına ait parçaların kaldırılmasıyla başlanılmıştır. Daha sonraki kazı dönemlerinde ise çalışmalar özellikle sahne binası çevresinde yoğunlaşmış ve alanın temizlik ile belgeleme çalışmaları bitirilmiştir.  Bu çalışmalar esnasında sahne binasının ön yüzünü friz şeklinde süsleyen çok sayıda bitkisel motifli ve mitolojik karakterlerin bulunduğu mimari bloklar ortaya çıkarılmıştır. Halen sürdürülen kazılara yapının restitüsyon ve restorasyonuna yönelik olarak yürütülen belgeleme çalışmalarıyla  devam edilmektedir.