Get Adobe Flash player

STADYUM

Stadyum alanı Akropolün hemen doğu eteğindeki düzlükte kuzey-güney istikamette yer almaktadır. Yapının bugün bilinen uzunluğu 137 metredir. Bu alan kuzey, güney ve doğu yönlerden U formunda sütunlu bir galeriyle çevrelenmiştir. Tek taraflı olan oturma tribünü batı yönde, akropolün eteğindeki anakayadan dokuz oturma sırası olmak üzere yontularak oluşturulmuştur. Stadyum Alanı’nın tam ortasında, yine kuzey-güney yönlerinde uzanan 72 x 8,30 m ölçülerinde bir havuz ve havuzun hemen önünde bir çeşme yapısı yer alır. Havuzun derinliği yaklaşık 1 m civarındadır ve etrafında havuzdan taşan suların tahliye edildiği yaklaşık 1 m genişliğinde taş kanal sistemi oluşturulmuştur. Bu kanalda biriken sular, havuzun güney kısmının tam ortasından başka bir kanalla tahliye edilmiştir. Havuzun zemin kısmı düzensiz kesilen taş bloklardan oluşturulmuş, ancak burada herhangi bir yalıtım sistemi kullanılmamıştır. Sözkonusu havuz ve çeşme düzenlemesi tüm bu alanın sadece stadyum amaçlı değil, aynı zamanda diğer sosyal ve dinsel aktiviteler için de kullanılmış olabileceğine işaret etmektedir. Erken Hristiyanlık Dönemi’nde devşirme malzeme kullanılarak inşa edilen ve akropolü eteğinden itibaren çeviren sur ile birlikte kette bir daralma gözlemlenir ve böylece Stadyum Alanı, Akropol ve yamaçlarında oluşturulan yeni yerleşim alanının dışında kalmıştır.