Get Adobe Flash player

KRONOS TAPINAĞI

Agora düzlüğünün hemen güneyinde, kentin dinsel yapıları yükselmektedir. Tlos kent merkezinin bu bölümünün farklı zaman dilimlerinde bir kutsal alan olarak kullanılmış olduğunu gösteren pek çok kalıntı bulunmaktadır. Her şeyden önce tüm bu alanı çevreleyen temenos duvarı ve kabartma kalıntıları şimdilik Klasik Dönem’e kadar geri gitmektedir. Alanın hemen güney köşesinde olduğu yere yıkılmış vaziyette duran bir tapınak kalıntısı bulunmaktadır. Tapınağa ait alınlığın ve ön cephe düzenlemesinin yıkıntı durumundan yapının kuzey-güney doğrultuda olduğu ve ön yüzünün kuzey yöne baktığı gözlemlenir. Ayrıca yerinde in situ duran mimari bloklardan tapınağın korinth düzeninde inşa edildiği de anlaşılır. Tapınağın hemen batısında bir örme sarnıç bulunmaktadır. Sözkonusu sarnıcın iç kısmında sıva kalıntıları gözlemlenememiştir. Dolayısıyla bu sarnıcın başka bir amaçla, bothros gibi kullanılmış olduğu tahmin edilmektedir. Tapınak alanında bulunan bloklar üzerindeki bitkisel kabartmaların stilistik yapısı ve alanda ele geçen epigrafik yazıtların içeriklerinden tapınağın, M.S. 2. yüzyılın ikinci yarısında Tanrı “Kronos” için inşa edildiği açıktır. Gerçi Tlos sikkeleri üzerinde Kronos betimlemesi bulunmamaktadır, ancak erken Roma Dönemi’nden itibaren kentte bir Kronos kültünün varlığı ve hatta her yıl tanrının onuruna “Kroneia” yarışmalarının düzenlendiği yazıtlardan bilinmektedir. Tanrı Kronos ismi ve kültü Roma Dönemi öncesindeki kent yazıtlarında vurgulanmamıştır.