Get Adobe Flash player

BÜYÜK HAMAM

Tlos Büyük Hamam’ı, stadyumun güneydoğusu ile tiyatronun güneybatısı arasındaki yamacın kenarında, Xanthos Vadisi’ne tümüyle hakim bir konumda inşa edilmiştir. Yan yana dizili ve ikişer kapı geçişiyle birbirine bağlanmış üç mekandan oluşan Büyük Hamam, mimari özellikleri dolayısıyla tipik bir Likya Hamamı görüntüsü sergiler. Hamamın doğu yönünde bulunan ve giriş mekanı (frigidarium) olarak kullanılan soğukluk bölümü kuzey-güney doğrultuludur. Kuzey yönden anıtsal bir kapıyla girilen mekan, güneyde yedi kemerli pencere düzenlemesinin olduğu apsidial bir yapıyla Eşen Vadisi’ne bakmaktadır. Ayrıca sözkonusu apsidial bölümün içinde merdivenlerle inilen yarım daire formunda bir havuz da bulunmaktadır. Frigidarium mekanının batı duvarının tam ortasındaki kapılarla geçilen bölüm hamamın ılıklık (tepidarium) kısmını oluşturmaktadır. Her ne kadar ılıklık bölümünde hamamın zeminden ve duvardan ısıtma sistemlerine ait orijinal kalıntılar günümüze kadar ulaşmışsa da, M.S. 12. yüzyılda yapılan değişikliklerle bu mekan küçük bir kiliseye dönüştürülmüştür. Hamamın en batı ucunda ise sıcaklık bölümü (caldarium) bulunmaktadır. Tepidarium bölümünde görülen ısıtma sistemlerinin benzerlerine burada da rastlanılmıştır. Ancak caldarium mekanında da zaman içinde değişikliğe gidilmiş ve bu alan kilise inşaası esnasında Nartexe dönüştürülmüştür.