Get Adobe Flash player

BAZİLİKA

Erken Hristiyanlık Dönemi’nde inşa edilen “Kent Bazilikası” mimari bakımdan dönemin haç formlu bazilikalarını anımsatmaktadır. Doğu-Batı eksenindeki yapı üç sahınlıdır. Bazilikanın apsis kısmı doğuya bakmaktadır. Yapının girişleri ise batı yöndedir. Ortadaki ana giriş yan girişlerden daha geniş tutulmuştur. Kuzey ve güneyde bulunan kapılar yan sahınlara açılırken, merkezdeki kapı orta mekana geçişi sağlar. Bazilika kuzey ve güney duvarlarda bulunan toplam 8, doğu duvarda ise 2 adet pencereyle aydınlatılmıştır. Doğu duvarın ortasında inşa edilen 3 pencereli apsis çokgen formludur. Büyük bir kısmı ayakta duran duvarlar moloz taş kullanılarak oluşturulmuştur. Ancak yer yer devşirme malzeme olan düz blokların kullanıldığı da gözlemlenir. Orta mekanı üç sahına bölen iki sıra halindeki toplam 14 sütun altlığı yine devşirme malzemeden oluşmaktadır. Sütun altlıklarının aralarındaki bağlantılar yine devşirme malzemedendir ve düzenleme sütun altlıklarının yatay biçimde kullanılmasıyla oluşturulmuştur. Bahsi geçen devşirme malzemenin mimari benzerliklerden hemen yakında bulunan Kronos Tapınağı ve Agora’dan getirildiği tahmin edilmektedir. Mimari yapı farklılıklarından, bazilikanın batısındaki girişlerin hemen önünde bulunan dikdörtgen formdaki atrium mekanının daha sonraki bir dönemde ilave edildiği anlaşılır. Benzer bir ilave yapının güney yönünde de gözlemlenir. Buradaki duvar işçiliği daha çok Bazilika’nın üçüncü evresine işaret etmektedir. Ayrıca Bazilika’nın doğu yönünde kuzey-güney istikametinde inşa edilmiş yüksek çevre duvarları da bulunmaktadır. Duvar işçiliği Bazilika ile benzerlik göstermesine rağmen, her iki yapı arasındaki bağlantı henüz çözülememiştir.